Med utgångspunkt i enskilda öden och personliga berättelser arbetar EDUT sedan 2015 med att framföra vittnesmål från Förintelsen i skolor. Föreläsningarna utgör komplement till skolans historieundervisning om Andra världskriget, Förintelsen och alla människors lika värde. Våra föreläsningar är kostnadsfria för skolor och erbjuds året runt, i synnerhet i samband med Novemberpogromen (Kristallnatten) 9/11 och Förintelsens minnesdag 27/1.

Syfte
Vårt övergripande syfte är att med hjälp av skolmyndigheter och deras uppdragsgivare göra EDUTs verksamhet med kostnadsfria föreläsningar i skolor och utbildningsdagar för lärare till ett permanent inslag i skolans arbete för demokrati och alla människors lika värde – mot antisemitism, rasism och främlingsfientlighet.

Målgrupp, innehåll och tidsram
Målgruppen är elever i högstadiet, gymnasiet och folkhögskolan. Föreläsarnas personliga vittnesmål är i regel 45–60 minuter långa. Varje föreläsare presenterar sin personliga berättelse.

Kvalitetssäkring av våra föreläsningar
De personliga berättelsernas utformning kvalitetssäkras genom utbildningsseminarier och personlig handledning. Detta för att vittnesmålen ska nå fram till sin målgrupp på bästa sätt, men också för att föreläsarna ska känna sig trygga och kompetenta i sitt arbete. Ansvariga lärare ombeds att fylla i en utvärderingsblankett efter genomförd föreläsning. Våra aktiva föreläsare erbjuds årligen en utvärderingsträff och fortbildningsseminarier.

Utbildningsdagar för lärare
Lärare, rektorer och lärarkandidater erbjuds årligen en utbildningsdag. Våra utbildningsdagars syfte är att skapa ett positivt engagemang hos deltagande lärare, en lust att arbeta aktivt i klassrummet för att motverka antisemitism, rasism och intolerans. Utbildningsdagarna utformas utifrån framgångsrika erfarenheter i våra tidigare utbildningsdagar och utifrån deltagarnas utvärdering. 

Berättargruppen EDUTs hemvist är Judiska Församlingen i Göteborg

Samarbetspartners
• Levande historia Göteborg: Stöd inom ramen för Göteborgs Stads insatser för att stärka arbetet mot antisemitism i stadens skolor.
• Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen (VGR): Stöd inom ramen för Länsstyrelsen/ VGRs insatser för att stärka arbetet mot antisemitism/rasism i regionens skolor.
• Göteborgs grundskoleförvaltning (GSF): Samarbete inom ramen för skolans demokratiuppdrag och alla människors lika värde.
• Göteborgs universitets utbildningsvetenskapliga fakultet (Pedagogen): Samarbete inom ramen för samverkan med det omgivande samhället.
• Skolprojektet Under samma himmel med Sensus som huvudman: EDUT ingår i styrgruppen jämte studieförbunden Sensus, Bilda och Ibn Rushd.
• Forum för levande historia (FLH): Medverkande vid våra utbildningsdagar för lärare.
• Svenska Komittén mot Antisemitism (SKMA): Medverkande vid våra utbildningsdagar för lärare.
• Willy Silberstein: Medverkande vid utbildningsseminarier i presentationsteknik för våra föreläsare.
• Ansvariga för aktuella konstprojekt. Skolklasser tar del av EDUTs personliga vittnesmål i samband med den konstnärliga upplevelsen. Vi har haft samarbete med
• Frölunda kulturhus i samband med Lisskulla Brenners utställning Mörkret omslöt oss
• Sjöfartsmuseet i samband med utställningen Migration över havet
• Vera Berzaks teatersällskap med pjäsen Generalguvernören och jag – Nazisten som ångrade sig.