Sigmund Baum

Möte med en överlevare, Levande historia Göteborgs stad, 2017

Abraham Frischer

Vittnesmålet i Auschwitz inför skolelever, Göteborgs bild på uppdrag av Levande Historia i Göteborg, 2001

Michael Ben Menachem

Utdrag ur ett föredrag, TV VÄST, 2016

Ester och Leon Rytz

UR Play, 2014

Frans Goldner

ADANIAfilm, upphovsrätt Bertil Adania, 2008

Ingrid Lomfors

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Peter Kadar

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Lisa Granér

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019

Josef Frischer

Intervjuprojektet Överlevarna - Röster från Förintelsen, 2017–2019